Fagskolekullet 2015-2017 er uteksaminert!


Fagskolekullet 2015-2017 er uteksaminert!

Første kull med fagskole ved Fagskolen Innlandet uteksaminert på Storsteigen vgs! Bildet viser kandidatene som har oppnådd tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon» etter å ha forsvart eget hovedprosjekt for sensorene (Foto Storsteigen videregående skole). 

 Samtidig er vi i gang med opptak til nytt kull, og med den søkningen som er, vil det bli nytt kull. Studentene som er tatt opp kommer fra et større område enn 1. kullet, Det er studenter fra Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Vestfold og Oppland foruten Hedmark.

 

Trenger du mer opplysninger, ta kontakt per 62489440 eller post.storsteigen.vgs@hedmark.org !

Fagskolekullet 2015-2017 er uteksaminert!
Foto: Oddvar Austbø

Agroteknikerne er:

Fra venstre, fremre rekke: Gaute Ingebrigtsen, Morten Øverli, Maren Løken, May Irene Sand

2 rekke: Torstein Storhaug, Amund Bolstad, Aina Eggen, Vegard Bækken, Einar Kverneggen, Nina Mathisen

3. rekke: Sven-Ruben Gøytil, Ola Holst Åslund, Odd Romenstad (skjult), Thomas Frankmo Tveråen, Jon Axel Wardenær, Marianne Lunåsmo, Stein Ola Undset, Bjørn Halvor Granrud.