Første skoleinntak er nå klart!


Første skoleinntak er nå klart!

Alle søkere til VGO har nå fått beskjed fra Inntakskontoret om tildelt skoleplass! 80 elever har fått plass på Storsteigen vgs i førsteopptaket. Skolen sender ut informasjonsbrev til alle elever i begynnelsen av uke 29: her vil du som elev eller foresatt få rede på det meste som angår skolestart, søknad om internatplass, stallplass etc. Første skoledag er mandag 22.august med frammøte i skolens kantine kl 0900. Skolen ønsker alle elever og ansatte hjertelig velkomne til oppstart og til da en riktig god sommerferie!

Første skoleinntak er nå klart!