Mandelpotetfestival og åpen dag for VGO


Mandelpotetfestival og åpen dag for VGO

VGO DAG – ÅPEN SKOLE PÅ STORSTEIGEN I FORBINDELSE MED MANDELPOTETFESTIVALEN – FORESATTE OG ELEVER I UNGDOMSSKOLEN ØNSKES SPESIELT VELKOMMEN.

Mandelpotetfestival og åpen dag for VGO

Lørdag 24.september arrangeres nok en gang Mandelpotetfestivalen på Storsteigen sitt gardstun. I tillegg til den tradisjonelle markedsdagen med liv og røre, legges det til rette for veiledning og rådgivning i forhold til videregående opplæring. I Storsteigen sitt undervisningsbygg vil det være rådgivere tilstede både fra Storsteigen og Nord-Østerdal vg skole. De kan svare på spørsmål og informere om alle aktuelle utdanningsprogram, enten det er elev, mor eller far, eller for den del bestemor eller bestefar som har spørsmål.

Det er også muligheter samme sted til å få informasjon om vårt fagskoletilbud «Grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket» og andre fagskoletilbud i landbruket innunder Fagskolen Innlandet.

Elevene er på skolen denne dagen med ulike undervisningsaktiviteter innen et bredt spekter av fag. Av aktiviteter det er mulig å få se og/eller prøve for dem som har lyst nevnes melking av geit, traktor quiz, ulike samarbeidsoppgaver, omvisning i fjøs, sagnet om jutulhogget, alt om mandelpoteta.

En god mulighet for informasjon om videregående opplæring og hvor det også er mulig å treffe skolens elever i ulike undervisningsaktiviteter på skolen. De er kanskje de beste til å svare på spørsmål om hvordan de opplever skolegangen.

 Alvdal, 22.sept 2016

Eivind Aaen

-Rektor-

DSC_0193_1

DSC_0170_1

DSC_0156_1