Rektors hjørne

Rektors hjørne

Rektors hjørne

 

Storsteigen vg skole – et ledende utdannings- ogkompetansesenter innen fjellandbruk, hest og naturbasert entreprenørskap.

Storsteigen videregående skole ligger i Alvdalkommune i Nord-Østerdalen. Skolen har 72 elevplasser innen utdanningsprogrammetnaturbruk, og har ca 40 ansatte. Undervisningen er rettet mot allsidigfjellandbruk, hest- og hovslagerfag, naturbasert entreprenørskap ogstudiekompetanse. Skolen har et allsidig gardsbruk, stallplass til 18 hester,internat med plass til 24 elever og seter i aktiv drift i Einunndalen. Høsten 2012 ble nye og moderne driftsbygninger for storfe,sau og geit tatt i bruk.

Vi på Storsteigen tar mål av oss å gi et godtutdanningstilbud til ungdom med interesse for praktisk bruk av naturen i næringeller livsutfoldelse, og skal være en skole for god læring, utvikling ogtrivsel.

Ved å gå Vg3 naturbruk studieforberedendekan elevene oppnå generell studiekompetanse, eller, for de som er ekstra målbevisst, oppnå spesiell studiekompetanse rettet mot «grønne studier».

Vi tar også mål av oss å være et sted hvor voksnenæringsutøvere innen naturbruk i vid forstand kan hente kunnskap og inspirasjon.