Studietilbudet / Privatisteksamen

Privatisteksamen

Publisert 15.12.2011 20:24,
Sist oppdatert 15.12.2011 20:24

Slik melder du deg opp til privatisteksamen.

Privatisteksamen

Storsteigen videregående skole arrangerer privatisteksamen i programfagene for naturbruk, utvalgte valgfrie programfag og ordinære fellesfag. Vi samordner også eksamen med fylkeskommunen der det er aktuelt. Ta kontakt med skolen før oppmelding og meld din interesse. Oppmelding som privatist i fag innen vidergående opplæring foregår via Internett. Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om privatistordningen/eksamen.

 All oppmelding til privatisteksamen i Hedmark gjøres på internett:

http://www.privatistweb.no

På nettet velger du fylke og skole der du ønsker å avlegge eksamen. Finner du ikke faget du ønsker, ta kontakt med skolen.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med skolenpå telefon eller e-post eller send e-post direkte til eksamenskontoret;  eksamenskontoret@hedmark.org

  • Oppmeldingsperiode høsteksamen: 20. august. – 15. september
  • Oppmeldingsperiode våreksamen:   22. desember – 01. februar

 

Eventuelle endringer i fristene kunngjøres i dagspressen.