Undervisning for voksne

Undervisning for voksne

Publisert 19.12.2011 16:08,
Sist oppdatert 05.02.2016 11:34

Storsteigen vgs tilbyr for tida to formelle kurstilbud for voksne: agronomkurs og fagskolekurs "Grovfòrbasert husdyrproduksjon". Sistnevnte startet opp høsten 2015 og avsluttes med eksamen våren 2017. Agronomkurset startet høsten 2014 og avsluttes våren 2016 med eksamen. Gitt finansiering og fortsatt stor interesse er det skolens ambisjon å tilby disse også i det videre. Begge kurs gjennomføres med en blanding av samling en gang i måneden pluss arbeid via digital læringsplattform.

Storsteigen VGS

Storsteigen videregående skole tilbyr foruten ordinære elevtilbud en rekke kurs særlig rettet mot publikum i Fjellregionen. Vi kjører eksempelvis opptil flere ganger per år "Varme arbeider- sertifisering og resertifisering".

Skolen tar gjerne imot ønsker, tips, forespørsler om kurs! Kontakt oss for informasjon, påmelding, forespørsler;

Kontakt sentralbord per 62 48 94 40 eller epost post.storsteigen.vgs@hedmark.org  .

Velkomne til kurs på Storsteigen!

Nytt fagskoletilbud i grovfòrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Storsteigen
videregående skole fagskoleutdanning som deltidsstudium over
to år finansiert av Hedmark fylkeskommune. Målgruppen er blant
annet nåværende og framtidige gardbrukere, ansatte i
rådgivningsapparatet og fagarbeidere.