Undervisning for voksne / Nytt agronomkurs for voksne 2018-2020 ved Storsteigen.

Nytt agronomkurs for voksne 2018-2020 ved Storsteigen.

Publisert 12.02.2014 11:23,
Sist oppdatert 11.12.2017 12:46

Kursinformasjon voksenagronom 2018-2020

meløya bru geiter

Under forutsetning av sluttfinansiering og tilstrekkelig antall deltakere igangsettes nytt voksenagronomkurs ultimo august 2018.

Søknadsfrist er 1.mars 2018. Det søkes elektronisk via www.vigo.no Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs.

Postadresse: Storsteigen videregående skole, Steigjelen 47, 2560 ALVDAL

Se kursinformasjon for mer detaljer; 

Samlinger kombinert med nettstøtte:

Nettbasert agronomutdanning går over to år. Du tar da Vg2 første året og Vg3 andre året. Normalt vil kurset starte i slutten av august og vare til mai/juni.
Timetallet på samlinger utgjør ca 25% av timetallet for elevene som følger ordinært vg løp. Det forutsettes at voksenelevene kompenserer med selvstudie og arbeid med oppgaver mellom samlingene. Oppgavene leveres, vurderes og er i tillegg til prøver og faglig aktivitet med i vurderingsgrunnlaget i fagene. Læringsplattformen Its Learning brukes aktivt til nettstøtte og dialog, og er spesielt viktig mellom samlingene.
Det er 9 todagers samlinger à 18t pr år. Elevene får halvårsvurdering, standpunkt og går opp til eksamener jfr kravene i læreplanene.

Søknad: Det søkes elektronisk via www.vigo.no ;innen 1.mars 2018!
Velg knappen voksenopplæring/realkompetansevurdering.
Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram, sendes i post sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs.
Postadresse: Storsteigen videregående skole
Hedmark Fylkeskommune
Postboks 4404
2325 Hamar

Ta kontakt med rektor Eivind Aaen/ eivind.aaen@hedmark.org eller tlf 90667586 om du har spørsmål.