Undervisning for voksne / Nytt fagskoletilbud i grovfòrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket


Nytt fagskoletilbud i grovfòrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Storsteigen
videregående skole fagskoleutdanning som deltidsstudium over
to år finansiert av Hedmark fylkeskommune. Målgruppen er blant
annet nåværende og framtidige gardbrukere, ansatte i
rådgivningsapparatet og fagarbeidere.