Vi får ny postadresse fra 1. oktober 2016


Vi får ny postadresse fra 1. oktober 2016

Etablering av felles postmottak

I forbindelse med omleggingen til felles postmottak får vår skole ny postadresse fra 1. oktober 2016. 

Vi får ny postadresse fra 1. oktober 2016

Hedmark fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å etablere en felles post-/arkivtjeneste for sentraladministrasjon og de videregående skolene i Hedmark. I den forbindelse skal det etableres et felles postmottak.

 

Vår nye postadresse er:

Storsteigen videregående skole

Hedmark fylkeskommune

Postboks 4404 Bedriftssenteret

2325 HAMAR

 

Endringen gjelder kun brevpost – altså ikke pakker, aviser, blad o.l. Fakturaadressen og leveringsadressen blir som før.

 

Det blir viktig å skille mellom postadresse og leveringsadresse når den nye ordningen trer i kraft. Leveringsadressen skal benyttes for pakker, aviser, blad o.l.

 

Vår leveringsadresse er:

Storsteigen videregående skole

Steigjelen 47

2560 ALVDAL

 

Vår internatadresse er:

(mottakers navn)

Storsteigen videregående skole

Steigjelen 47

2560 ALVDAL